آرشیو موسسه اطلاعات

مدیر مسوول روزنامه اطلاعات :
آشنایی با آرشیو موسسه اطلاعات:

آرشیو موسسه اطلاعات
شامل آرشیو بریده جراید و عکس موسسه اطلاعات، بزرگترین آرشیو عکس و بریده جراید کشور است.

بانک آرشیو موسسه اطلاعات نمونه ای منحصربفرد و گران بهاست که در 3 موضوع کلی اطلاعات را آرشیو و نگهداری می کند.
این گزارش معرف گوشه ای از این مجموعه بزرگ می باشد.

----- آرشیو روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات ، قدیمی ترین روزنامه ایران که همچنان بطور مرتب چاپ می شود

برای مطالعه و دریافت اطلاعاتی در مورد آرشیو  موسسه اطلاعات لطفا اینجا را کلیک کنید

----- نشانی و تلفن روزنامه اطلاعات :
  • صاحب امتیاز روزنامه اطلاعات :  شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

  • مدیر مسوول :  سید محمود دعایی
  • سردبیر :  علیرضا خانی
  •   تلفن           29999   021                     نمابر  تحریریه       22258022   021
  • نشانی :  تهران  -  بلوار میرداماد  –   خیابان نفت جنوبی  –  ساختمان اطلاعات       کد پستی   53111 -  15499
  • پست الکترونیک     ettelaat@ettelaat.com
  • وب سایت            www.ettelaat.com