----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان

درباره ما

سرپرست روزنامه اطلاعات استان اصفهان از اواخر سال 1371 تصدی امور دفتر را به عهده گرفت
و به لطف الهی تا به امروز ادامه داشته است.

همه با هم ، چون تن واحده
هماهنگ ، چون یک آهنگ دلنواز
صمیمی ، همچون اعضای یک پیکر

سرپرست روزنامه اطلاعات استان اصفهان
پرویز فروزانی

بیاییم همه باهم در خیریه نذر اشتغال در جهت ایجاد شغل
به یاری نیازمندان برویم.

سوابق کار رسانه ای:
به نام خالق مهربان
آشنایی با سوابق کار رسانه ای
 1 )  مدیریت جدید دفاتر مطبوعاتی
2 )  معرفی بسته نرم افزار مطبوعاتی پس از 20 سال 
( ویژگی نرم افزار مطبوعاتی که شامل 12 فهرست بسته نرم افزار مطبوعاتی می باشد)
3 )  طراحی وب سایت خبری

 

برای مشاهده ادامه مطالب لطفا بر روی لینک زیر کلیک نمایید .