----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
وقف خانه برای ترویج قرآن در شهر باغبهادران

وقف خانه برای ترویج قرآن در شهر باغبهادران

عواید این موقوفه برای اجرای امور فرهنگی و قرآنی به صورت عام المنفعه صرف می‌شود

زرین شهر خبرنگار اطلاعات: همزمان با اجرای طرح آرامش بهاری در نوروز، واقفان نیک اندیش در شهر باغبهادران منزل مسکونی خود را وقف امور خیریه کردند.‏

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه لنجان گفت: محمد کاظمی و شکوفه امیری منزل مسکونی خود با مساحت ۲۳۹ مترمربع به ارزش ۴ میلیارد ریال را در شهر باغبهادران وقف امور قرآنی کردند.‏حسین صفری افزود:براساس وقف نامه تنظیم شده، عواید این موقوفه برای اجرای امور فرهنگی و قرآنی به صورت عام المنفعه صرف می‌شود.‏

محمد مهدیان

فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  97/01/16   صفحه  10روی کلمات زیر کلیک کنید تا فهرست اخبار مربوطه ارایه شود:

اوقاف زرین-شهر باغبهادران اجتماعی

نظر کاربران در مورد اخبار:

کلیه حقوق این وب سایت ، متعلق به سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان می باشد.