----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
فضای سبز دانشگاه کاشان از مرز ۴۰هکتار گذشت

فضای سبز دانشگاه کاشان از مرز ۴۰هکتار گذشت

اکالیپتوس، زیتون تلخ، سرو شیرازی، عناب، زیتون میوه‌ای و انار را از گونه‌های کاشته شده بیان شد

کاشان خبرنگار اطلاعات: مسوول فضای سبز دانشگاه کاشان گفت: میزان فضای سبز دانشگاه کاشان به چهل و یک و نیم هکتار رسیده است.مهندس محسن قرآنی نیا افزود: متوسط فضای سبز این دانشگاه به ازای هر دانشجو ۴۵ متر مربع است.
وی با بیان این که پارسال ۷۵۰۰ متر مربع به توسعه فضای سبز دانشگاه افزوده شده است، یادآور شد: ۳۵۰۰ متر مربع از این فضاها روبروی مهندسی فاز ۲، بیش از ۱۰۰۰متر مربع فاز ۲ ادبیات، ۲۰۰۰ متر مربع هم در مجموعه خوابگاه مبینی و اطراف آن و ۱۰۰۰ متر مربع نیز در محدوده پژوهشکده انرژی فضای سبز انجام شده است.
مهندس قرآنی نیا افزود: حدود ۲۰۰۰ اصله نهال در مجموعه فضای سبز دانشگاه کاشته شده است و ۲۰۰۰ اصله دیگر غرس می‌شود.وی اکالیپتوس، زیتون تلخ، سرو شیرازی، عناب، زیتون میوه‌ای و انار را از گونه‌های کاشته شده بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به محدودیت آب سعی شده از کاشت گونه‌های پرمصرف آب صرف نظر شده و با کاشت گونه‌های مناسب در توسعه فضای سبز اقدام کنیم.مسوول فضای سبز دانشگاه کاشان حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز را نیازمند به تامین منابع مالی بیشتر دانست و افزود: توسعه فضای سبز نقش مهمی در سلامتی و حفظ نشاط و شادابی مجموعه کارکنان دانشگاه دارد.

مرتضی نعمتیان

فایل  PDF  چاپ شده در روزنامه اطلاعات  مورخ  97/01/16   صفحه  10روی کلمات زیر کلیک کنید تا فهرست اخبار مربوطه ارایه شود:

دانشگاه-کاشان کاشان اجتماعی

نظر کاربران در مورد اخبار:

کلیه حقوق این وب سایت ، متعلق به سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان می باشد.