----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان

  با زبانی که گناه نکرده ایم دعا کنیم ، تا مستجاب شود. پس برای یکدیگر دعای خیر کنیم.

نشانی دفتر سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان: اصفهان - خیابان فردوسی ، نرسیده به چهار راه فلسطین ، ساختمان ساسان ، طبقه دوم آپارتمان 24

تلگرام دفتر 09902418744

تلفن 32208044 و دورنگار 32213160 - 031